En del af Odsherred Kommune
Vilkår og regler

Du skal huske at læse musikskolens regler, inden du tilmelder dig.

Indmeldelse

Din indmeldelse er bindende for hele skoleåret. For nye elever og for elever, der skifter lærer, gælder en prøvetid på 3 måneder. Der skal betales for hele prøvetiden. Ønskes eleven udmeldt efter prøvetiden, skal dette ske skriftligt til musikskolens kontor inden 1. november.

Man kan ikke melde sig ud ved at give besked til læreren.

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udmelde sit barn (i prøvetiden), må det ske skriftligt til musikskolens kontor inden 1. november. Der skal under alle omstændigheder betales for hele prøvetiden, svarende til 1. rate.

Betaling

Girokort udsendes pr. 1. oktober, 1. januar og 1. april med betalingsfrist den 20. i samme måned. Vær opmærksom på, at opkrævningen normalt kommer elektronisk i e-boks.

Hvis en lærer må melde afbud mere end 3 gange i løbet af skoleåret, vil samtlige fraværslektioner blive refunderet ved skoleårets udgang.

Betaling for noder

Instrumentalelever skal selv betale deres noder. Sammenspilsnoder udlånes af musikskolen.

En lektion

En lektion varer 45 min., soloundervisning 22½ min. eller evt. længere. Hvis et hold ikke kan fyldes op, kan musikskolen nedsætte lektionslængden eller tilbyde undervisning i et andet fag.

I forbindelse med projektarbejde kan musikskolen vælge at bryde skemaet op og tilbyde undervisning under andre former, f.eks. som fællestimer eller sammenspil.

Afbud

Hvis eleven bliver syg eller af anden grund må forsømme undervisningen, meldes afbud til læreren (eller evt. til musikskolens kontor). Ved langvarig sygdom kan elevbetalingen eftergives helt eller delvis.

Rykkergebyr

Odsherred Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. Undgå gebyr - betal til tiden! En elev, der er i restance, kan normalt ikke optages igen, før restancen er afviklet.

Fotografering

Musikskolen fotograferer ved koncerter og andre arrangementer. Billederne anvendes på hjemmesiden, i skolebladet og i brochuren. Hvis man ikke ønsker at optræde på billeder i disse sammenhænge må man henvende sig til musikskolens kontor.