En del af Odsherred Kommune
Grønspætterne – rytmen findes!

Et øjebliksbillede i en undervisningstime.

På tirsdage er der sammenspil for Grønspætterne i slagtøjslokalet i Højby. Grønspætterne er det yngste sammenspilshold ud af musikskolens 4 slagtøjs-sammenspilshold. Her kan man gå, hvis man er mellem 8-11 år, og har gået 1 sæson til solospil.

Da Musikskolens udsendte besøgte holdet tidligere på året øvede de sig på Beatles numre til Musikskolens Anderledes uge. De arbejdede med "Eleanor Rigby" og "Ticket to Ride". Ind i mellem sessionerne, hvor eleverne spiller og øver sig, fortæller slagtøjsholdslærer H.C. Mogensen om det at lære at spille musik, om at kunne huske melodier og han fortæller til holdet, at når man har spillet et stykke af en melodi rigtigt 4 gange i træk, så er man godt på vej til at kunne den.

H.C. bruger matematikken som hjælper og rød snor i sin undervisning, når han giver baggrunden for netop det musikstykke der skal læres. Han taler eleverne igennem referencer til deres dag eller musik de har hørt, for at skabe nogle "mentale knager" eleverne kan hænge indlæringen op på. For at kunne spille musik, og blive god til det, skal man være passioneret, man skal have disciplin og man skal kunne med H.C.'s ord: "se det for sig".

Om det fortæller han: "Når man spiller på samspilshold, sker der ofte det at man kommer til at spille med på det de andre stemmer spiller. (En stemme er navnet på enkeltdelene et musikstykke er bygget op af f.eks.: trommestemme, klaverstemme, 2. stemme) Altså forstyrres man af andre stemmer og uden at ville det aktivt, fordi vi immanent, som i mange andre sammenhænge spejler de mennesker, vi er i rum med. Det sker også på et musikalsk plan, så når man spiller med andre, er man nødt til at holde tungen lige i munden, for at kunne holde sin egen delstemme klar for øjet. Og ja, for at se den for sig. Og til sidst kunne høre helheden af stemmer."