En del af Odsherred Kommune
Legestue for børn og forældre, 2-3½ år

Lad dig inspirere til musikalske aktiviteter med dit barn og styrk dets følelsesmæssige udvikling.
 

Se mere her hvis du vil...

Vi hopper og danser, spiller og leger. Gennem musik-, sang,- og bevægelseslege støtter vi barnets musikalske udvikling. Musikkens grundelementer som puls, rytme og dynamik leges ind. Vi bruger stadig faldskærm, tørklæder, rasleæg og andre redskaber for at pirre barnets sanser.

Alternativt kan det være en bedsteforælder, der deltager i det musikalske samvær med sit barnebarn. Den voksne skal være indstillet på at sidde på gulvet og deltage i de musikalske aktiviteter.

OBS: Holdet kører pt. ikke, men meld dig gerne til, så vi kender til din interesse !